Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
bli medlem
VÄLKOMMEN TILL SfKBT
SfKBT är en intresseförening, vilket innebär att alla som är intresserade av KBT kan bli medlemmar. Med ditt medlemskap bidrar du till att föreningen kan verka för att sprida kunskap och stimulera forskning om KBT!
Som medlem får du fördjupning och uppdatering om kunskapsläget inom KBT. Du får föreningens tidning Sokraten fyra gånger om året. Du får tillgång till föreningens hemsida för medlemmar. Där får du information om föreningens arbete, om lokalföreningarna, annonser om utbildningar/workshops, arbetsmaterial. Du får tillgång till föreningens mailinglista där du kan ta del av intressanta diskussioner, få information och ställa frågor.
SfKBT:s medlemmar deltar gratis i många av föreningens egna aktiviteter. Under ett år erbjuds omkring 10 sokratiska caféer, många av dessa erbjuder fritt deltagande för medlemmar. Du får rabatterat pris vid deltagande vid föreningens årskonferens, som alltid äger rum i slutet av v.42. Du får även medlemspris på BTF:s (Beteendeterapeutiska föreningen) arrangemang och på internationella kongresser som arrangeras av EABCT, ICCP och WCCBT.
Föreningen vill stötta dig som utvecklar KBT och arbetar med KBT! Som medlem har du möjlighet att söka stipendium (forskning, projekt, studieresor etc.) till Carlo Perris minne. Om du har studerat en grundläggande utbildning i KBT vid någon av de utbildningar som är auktoriserade av SfKBT, utfärdar föreningen intyg som styrker detta. De medlemmar som är leg. psykoterapeuter och handledare erbjuds möjligheten att presentera sig på hemsidan och på så vis bli sökbar för allmänheten.
Medlemsavgiften är, för heltidsstudent. Avgift som betalas i samband med föreningens årskongress i oktober v.42 gäller hela påföljande år.
Varmt välkommen!
För medlemsansökan krävs att kakor (cookies) tillåts i webbläsaren!
Ändra inställningarna för webbläsaren och försök igen. Eventuellt kan du behöva stänga webbläsaren och sedan öppna den på nytt.