INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING OCH KAKOR
OM KAKOR
Vi använder en liten textfil (kaka) i syfte att hålla reda på om du är inloggad eller inte. Inloggning är en förutsättning för att du ska kunna läsa och ändra dina medlemsuppgifter.

OM PERSONUPPGIFTER
När du ansöker om medlemskap, betalar medlemsavgiften och godtar våra stadgar ingår du ett avtal om medlemskap. Vi behandlar de personuppgifter du lämnar i din ansökan för att kunna administrera medlemskapet. Vi frågar inte efter personnummer, utan använder din e-postadress för att identifiera medlemskapet. Du kan när som helst logga in på ditt medlemskonto och själv ändra dina uppgifter.

Vi tillämpar en lägre medlemsavgift för den som är heltidsstuderande och om du vill åberopa denna möjlighet behöver vi veta var och vad du studerar i samband med att du söker medlemskap.

Om du är av föreningen auktoriserad terapeut eller godkänd handledare erbjuder vi kostnadsfri publicering av dina kontaktuppgifter på hemsidan. Via ditt medlemskonto sköter du själv vilka uppgifter du vill publicera samt både publicering och avpublicering.

Föreningen använder Google Groups diskussionslista för medlemsdiskussion i frågor som ingår i föreningens intresseområde. När du ansöker om medlemskap avgör du själv om du vill delta i diskussionsgruppen. Du kan också när som helst logga in på ditt medlemskonto och ändra uppgiften.

Ledamöter i styrelsen har tillgång till de personuppgifter de behöver beroende på funktion. Av föreningens lokalföreningar är det endast styrelsen i den lokalförening som du tillhör, som har tillgång till dina medlemsuppgifter.

Vi använder dina uppgifter för att kunna kontakta dig med information om verksamheten och föreningens centrala och lokala arrangemang samt med det som i övrigt följer av föreningens syfte.

Medlemskapet gäller för ett kalenderår i sänder och förnyas genom medlemsavgiften. Om du inte förnyat medlemskapet senast den 31 december sparar vi dina uppgifter som längst t.o.m. den 31 maj, för att kunna påminna dig om avgiften och för att i övrigt göra det enklare att återuppta medlemskapet om det inte kunnat ske direkt vid årsskiftet.

Du har rätt att avsluta ditt medlemskap i förtid genom att kontakta föreningen.

Styrelsen är personuppgiftsansvarig. Du är välkommen att kontakta oss vid behov av ytterligare information.