Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
aktiviteter
WORLD CBT DAY 7 APRIL
Om utbildning i KBT
Se Lotta Scholander, ordförande i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier, och Johanna Morén, ordförande i Beteendeterapeutiska föreningen, berätta om vikten av kompetens och genomförande när det gäller utbildning i KBT.
Hämtar...