Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
förnya medlemskap
Om du har ett giltigt medlemskap för 2024 kommer du att få en faktura den 30 november för nästa års medlemskap.

Om du har varit medlem år 2023 men inte har förnyat medlemskapet för 2024, måste du ansöka om medlemskap på nytt. Dina tidigare medlemsuppgifter är raderade i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).