Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
förnya medlemskap
Om du inte har ett giltigt medlemskap, måste du ansöka om att bli medlem på nytt!
Bli medlem
Om du varit medlem under förra året kan du logga in på ditt medlemskonto för att förnya medlemskapet!
Logga in till Medlemsservice
Som medlem i sfKBT får du...
föreningens tidning Sokraten fyra gånger om året
tillgång till föreningens hemsida för medlemmar. Där får du information om föreningens arbete, lokalföreningarna, annonser om utbildningar/workshops, arbetsmaterial m.m.
tillgång till föreningens mailinglista där du kan ta del av intressanta diskussioner, få information, ställa frågor etc.
rabatterat pris vid deltagande i arrangemang som föreningen ordnar. Ofta får sfKBT-medlemmar också rabatt på BTF:s (Beteendeterapeutiska föreningen) arrangemang.
möjlighet att söka stipendium (forskning, projekt, studieresor etc.) till Carlo Perris minne.