Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
leg psykoterapeuter i KBT
leg psyko-
terapeuter i KBT
Här kan du söka i sfKBTs register över legitimerade psykoterapeuter i KBT.
Tillbaka till söklistan över orter
Tillbaka till psykoterapeuter i G��teborg
KRISTINA GYLLENSTEN
LEG PSYKOLOG, LEG PSYKOTERAPEUT
DOKTOR I PSYKOLOGI
PRIVAT VERKSAMHET
Gyllensten KBT Utveckling
Göteborg
070-6825168
E-post