Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
leg. psykoterapeuter i KBT
leg. psyko-
terapeuter i KBT
Här kan du söka i sfKBTs register över legitimerade psykoterapeuter i KBT.
Tillbaka till söklistan över orter
Tillbaka till psykoterapeuter i G��teborg
ANETTE JERVELYCKE
LEG PSYKOLOG, SPECIALIST I KLINISK PSYKOLOGI, LEG PSYKOTERAPEUT, LÄRARE OCH HANDLEDARE, AUKTORISERAD MED KBT-
SPECIALITET
Kliniskt fokus på stresspsykologi, samt fokus på organisations- arbetslivs och ledarskapspsykologi.
PRIVAT VERKSAMHET
Anette Jervelycke Arbetspsykologi AB, vid KBT Järntorget
Järntorgsgatan 8
413 01 Göteborg
0704-834907
E-post
Webbplats