Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
leg psykoterapeuter i KBT
leg psyko-
terapeuter i KBT
Här kan du söka i sfKBTs register över legitimerade psykoterapeuter i KBT.
Tillbaka till söklistan över orter
Tillbaka till psykoterapeuter i Helsingborg
ANETTE NILSSON
LEG. SJUKSKÖTERSKA, LEG. PSYKOTERAPEUT, HANDLEDARE
PRIVAT VERKSAMHET
Thure Röings gata 4
252 25 Helsingborg
0708-658 661
E-post
OFFENTLIG VERKSAMHET
S:t Lukas psykoterapimottagning
Helsingborg
0739-414586
E-post