Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
leg psykoterapeuter i KBT
leg psyko-
terapeuter i KBT
Här kan du söka i sfKBTs register över legitimerade psykoterapeuter i KBT.
Tillbaka till söklistan över orter
Tillbaka till psykoterapeuter i G��teborg
LINDA KRABBE
LEG HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSKURATOR BUP, AUKTORISERAD SOCIONOM,
KBT, DBT, MBKT, CFT TERAPEUT
SPECIALITET
Ungdomar, unga vuxna och föräldrar
Linda Krabbe har arbetat med ungdomar och deras föräldrar i över 20 år. Driver sedan 2020 Compassion i Väst - terapi & utbildning i centrala Göteborg. En samtalsmottagningen för dig som är ungdom, förälder eller vuxen när livet känns svårt. Vi erbjuder olika vägar till förändring genom KBT, färdighetsträning, stresshantering, mindfulness, stödsamtal, compassionfokuserad terapi. Vi erbjuder även konsultationer kring ungas psykiska hälsa, mindfulnesskurser, föräldrastöd, psykosociala bedömningar.
PRIVAT VERKSAMHET
Compassion i Väst terapi & utbildning
Järntorgsgatan 12-14
Göteborg
0709-478800
E-post
Webbplats