Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
leg psykoterapeuter i KBT
leg psyko-
terapeuter i KBT
Här kan du söka i sfKBTs register över legitimerade psykoterapeuter i KBT.
Tillbaka till söklistan över orter
Tillbaka till psykoterapeuter i Ludvika
MARLENE ALANDER
LEG.SSK/LEG. PSYKOTERAPEUT.
LÄRARE OCH HANDLEDARE.
PRIVAT VERKSAMHET
Apoteksgårdens Kognitiva Center AB
Snickaregatan 6
71434 Kopparberg
073-3681049
070-9812010
E-post