SÖK AUKTORISERAD LEG PSYKOTERAPEUT I KBT
Här kan du söka i sfKBTs register över auktoriserade legitimerade psykoterapeuter i KBT.

Tillbaka till söklistan över städer
Tillbaka till psykoterapeuter i Stockholm
 

HANS JOHANSSON
HyperLink
LEG SJUKSKÖTERSKA, LEG PSYKOTERAPEUT

Specialitet: Inriktning mot KBT, kognitiv terapi och schemafokuserad terapi. Besök gärna min hemsida för utförligare beskrivning. www.hjarntorgetkbt.se

PRIVAT VERKSAMHET
Hjärntorget KBT
E-post: hr.j@telia.com
Hemsida: http://www.hjarntorgetkbt.se
Mobil: 0736816615
Telefon:

OFFENTLIG VERKSAMHET
Stockholms läns landsting
Solna
E-post: hans.johansson@sll.se
Mobil:
Telefon: 0858731215