Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
leg psykoterapeuter i KBT
leg psyko-
terapeuter i KBT
Här kan du söka i sfKBTs register över legitimerade psykoterapeuter i KBT.
Tillbaka till söklistan över orter
Tillbaka till psykoterapeuter i G��teborg
BILLY LARSSON
LEG PSYKOLOG, LEG PSYKOTERAPEUT, HANDLEDARE, FIL DR.
SPECIALITET
Affektfokuserad KBT.
PRIVAT VERKSAMHET
Billy Larssons Psykologtjänst AB
Besöksdress: Norra Allégatan 8, 2 tr
Göteborg
0736395019
E-post
Webbplats