Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
leg. psykoterapeuter i KBT
leg. psyko-
terapeuter i KBT
Här kan du söka i sfKBTs register över legitimerade psykoterapeuter i KBT.
Tillbaka till söklistan över orter
Tillbaka till psykoterapeuter i Borl��nge
ULRIKA SIEDER
SOCIONOM,
LEG HÄLSO- OCH SJUKHUSKURATOR
LEG PSYKOTERAPEUT, PSYKOTERAPIHANDLEDARE
SPECIALITET
KBT/KT Barn-unga och vuxna Schema Trauma
PRIVAT VERKSAMHET
Ulrika Sieder Terapi Coaching Ab
Engelbrektsgatan 71
791 73 Falun
070-6424295
E-post
Webbplats