Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
leg. psykoterapeuter i KBT
leg. psyko-
terapeuter i KBT
Här kan du söka i sfKBTs register över legitimerade psykoterapeuter i KBT.
Tillbaka till söklistan över orter
Tillbaka till psykoterapeuter i Stockholm, Sollentuna
ARVIN ANSARI
SOCIONOM/FAMILJETERAPEUT
LEG. PSYKOTERAPEUT KBT
HANDLEDARE/LÄRARE KBT
SPECIALITET
KBT, ångestproblematik, fobier, depression, stress, relationssvårigheter, arbetsrelaterade problem, Familjeterapi, Handledning. Utbildning/föreläsningar
PRIVAT VERKSAMHET
Arvans Dialog AB
Tingsvägen 17, 2TR
191 61 Sollentuna
08-522 303 10
070-786 66 40
E-post
Webbplats