Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
leg psykoterapeuter i KBT
leg psyko-
terapeuter i KBT
Här kan du söka i sfKBTs register över legitimerade psykoterapeuter i KBT.
Tillbaka till söklistan över orter
Tillbaka till psykoterapeuter i G��teborg
NORA CEA
SOCIONOM. LEG PSYKOTERAPEUT.
SPECIALITET
Stress, utmattning och utbrändhet. Generaliserad ångest, panikångest, tvångssyndrom, posttraumatisk stressyndrom. Depression. Specifika fobier. Spansktalande.
PRIVAT VERKSAMHET
0730-775311
0730-775311
OFFENTLIG VERKSAMHET
Capio Lundby Närsjukhus
Wieselgrensplatsen 2 A
41717 Göteborg
031-657254
0730-775311
E-post