Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
handledare
Här kan du söka i SfKBTs register över handledare i KBT, som är medlemmar i föreningen.
Handledare i KBT är den som efter den legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen genomgått handledarutbildning, 45 högskolepoäng.
Tillbaka till söklistan över orter
Tillbaka till handledare i Via videokonferens eller skype
INGER HOROWITZ
SÖKER DU EN HANDLEDARE I KBT?
HANDLEDNING ÄVEN VIA VIDEO UPPKOPPLING ELLER SKYPE
HANDLEDARE
Inger Horowitz / IngCAN AB
Stockholm
+46 70 655 2433
E-post
Webbplats