SÖKER DU EN HANDLEDARE I KBT?
Här hittar Du en förteckning över KBT-handledare som är medlemmar i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier. Handledare i KBT är den som efter den legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen genomgått handledarutbildning, 45 högskolepoäng.

Tillbaka till söklistan
Tillbaka till handledare i Via videokonferens eller skype
 

INGER HOROWITZ
HyperLink
SÖKER DU EN HANDLEDARE I KBT?
HANDLEDNING ÄVEN VIA VIDEO UPPKOPPLING ELLER SKYPE
HANDLEDARE
Inger Horowitz / IngCAN AB
Stockholm
E-post: inger.horowitz@kognitivamottagningen.se
Hemsida: http://www.kognitivamottagningen.se
Mobil: +46 70 655 2433
Telefon: