Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
handledare
Här kan du söka i SfKBTs register över handledare i KBT, som är medlemmar i föreningen.
Handledare i KBT är den som efter den legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen genomgått handledarutbildning, 45 högskolepoäng.
Tillbaka till söklistan över orter
Tillbaka till handledare i Falun
ULRIKA SIEDER
SOCIONOM
LEG. HÄLSO- OCH SJUKHUSKURATOR
LEG.PSYKOTERAPEUT
HANDLEDARE
HANDLEDARE
Ulrika Sieder Terapi & Coaching AB
Engelbrektsgatan 71
791 73 Falun
070-6424295
E-post
Webbplats