Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
handledare
Här kan du söka i SfKBTs register över handledare i KBT, som är medlemmar i föreningen.
Handledare i KBT är den som efter den legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen genomgått handledarutbildning, 45 högskolepoäng.
Tillbaka till söklistan över orter
Tillbaka till handledare i Uppsala
ANNA KÅVER
LEG.PSYKOLOG/LEG.PSYKOTERAPEUT
SPECIALIST I KLINISK PSYKOLOGI
HANDLEDARER
HANDLEDARE
A&G Kåver AB
St: Johannesgatan 5
753 11 Uppsala
070 21 678 13
070 21 678 13
E-post
Webbplats