Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
handledare
Här kan du söka i SfKBTs register över handledare i KBT, som är medlemmar i föreningen.
Handledare i KBT är den som efter den legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen genomgått handledarutbildning, 45 högskolepoäng.
Tillbaka till söklistan över orter
Tillbaka till handledare i Stockholm
GUNILLA RENHOLM-LIF
HANDLEDARE
Drakens Spec.mott
Drottningholmsv. 25
Stockholm
070-668 63 28
E-post