Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
handledare
Här kan du söka i SfKBTs register över handledare i KBT, som är medlemmar i föreningen.
Handledare i KBT är den som efter den legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen genomgått handledarutbildning, 45 högskolepoäng.
Tillbaka till söklistan över orter
Tillbaka till handledare i Digitalt
HENRIK ÅSTRAND FREIDLITZ
LEG. PSYKOLOG, SPECIALIST I KLINISK PSYKOLOGI
LEG, PSYKOTERAPEUT, HANDLEDARE OCH LÄRARE I PSYKOTERAPI
HANDLEDARE
Nerv AB
Stora Nygatan 40
21137 Malmö
0733-676452
E-post
Webbplats