SÖKER DU EN HANDLEDARE I KBT?
Här hittar Du en förteckning över KBT-handledare som är medlemmar i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier. Handledare i KBT är den som efter den legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen genomgått handledarutbildning, 45 högskolepoäng.

Tillbaka till söklistan
Tillbaka till handledare i Mora
 

ANNICA CARLSSON
HyperLink
LEG. PSYKOLOG
LEG. PSYKOTERAPEUT KBT
HANDLEDARE- OCH LÄRARUTBILDAD KBT
HANDLEDARE
Cara Psykologi AB
Mora
E-post: annica@carapsykologi.se
Mobil:
Telefon: 070-655 27 70