Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
handledare
Här kan du söka i SfKBTs register över handledare i KBT, som är medlemmar i föreningen.
Handledare i KBT är den som efter den legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen genomgått handledarutbildning, 45 högskolepoäng.
Tillbaka till söklistan över orter
Tillbaka till handledare i Mora
ANNICA CARLSSON
LEG. PSYKOLOG
LEG. PSYKOTERAPEUT KBT
HANDLEDARE- OCH LÄRARUTBILDAD KBT
Handleder bla inom områdena KBT generellt samt ätstörningar, trauma, psykisk ohälsa inom idrotten
HANDLEDARE
Cara Psykologi AB
Mora
070-655 27 70
E-post