SÖKER DU EN HANDLEDARE I KBT?
Här hittar Du en förteckning över KBT-handledare som är medlemmar i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier. Handledare i KBT är den som efter den legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen genomgått handledarutbildning, 45 högskolepoäng.

Tillbaka till söklistan
Tillbaka till handledare i Karlskoga
 

ANETTE KATISKO BERGH
HyperLink
SOCIONOM MSC, LEG PSYKOTERAPEUT KBT. HANDLEDARE OCH LÄRARE FÖR PSYKOTERAPEUTER.
HANDLEDARE
A&M Bergh Consulting AB
Box 46
691 21 Karlskoga
E-post: anette@ambcab.se
Hemsida: http://www.ambcab.se
Mobil: 0730-89 82 57
Telefon: