Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
handledare
Här kan du söka i SfKBTs register över handledare i KBT, som är medlemmar i föreningen.
Handledare i KBT är den som efter den legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen genomgått handledarutbildning, 45 högskolepoäng.
Tillbaka till söklistan över orter
Tillbaka till handledare i Karlskoga
ANETTE KATISKO BERGH
SOCIONOM MSC, LEG PSYKOTERAPEUT KBT. HANDLEDARE OCH LÄRARE FÖR PSYKOTERAPEUTER.
HANDLEDARE
A&M Bergh Consulting AB
Box 46
691 21 Karlskoga
0730-89 82 57
E-post
Webbplats