SÖKER DU EN HANDLEDARE I KBT?
Här hittar Du en förteckning över KBT-handledare som är medlemmar i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier. Handledare i KBT är den som efter den legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen genomgått handledarutbildning, 45 högskolepoäng.

Till söklistan Tillbaka till söklistan
Tillbaka till stad Tillbaka till handledare i ��rebro
ANETTE KATISKO BERGH
SOCIONOM MSC, LEG PSYKOTERAPEUT KBT. HANDLEDARE OCH LÄRARE FÖR PSYKOTERAPEUTER.
HANDLEDARE
A&M Bergh Consulting AB
Box 46
691 21 Karlskoga
0730-89 82 57
Skicka e-postmeddelande
http://www.ambcab.se