Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
handledare
Här kan du söka i SfKBTs register över handledare i KBT, som är medlemmar i föreningen.
Handledare i KBT är den som efter den legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen genomgått handledarutbildning, 45 högskolepoäng.
Tillbaka till söklistan över orter
Tillbaka till handledare i Stockholm
SEIJA HILTUNEN
LEG PSYKOTERAPEUT, HANDLEDARE KBT,
CERT ORGANISATIONSKONSULT OBM
LEG SSK., BETEENDEVETARE FIL MAG INOM ARBET
HANDLEDARE
+46701732709
+46701732709
E-post
Webbplats