Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
handledare
Här kan du söka i SfKBTs register över handledare i KBT, som är medlemmar i föreningen.
Handledare i KBT är den som efter den legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen genomgått handledarutbildning, 45 högskolepoäng.
Tillbaka till söklistan över orter
Tillbaka till handledare i Kungsbacka
LOTTA SCHOLANDER
LEG. PSYKOLOG
LEG.PSYKOTERAPEUT
HANDLEDARE
KBT Skeppsbron
Surbrunnsgatan 6
Göteborg
0736 403845
E-post
Webbplats