Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
handledare
Här kan du söka i SfKBTs register över handledare i KBT, som är medlemmar i föreningen.
Handledare i KBT är den som efter den legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen genomgått handledarutbildning, 45 högskolepoäng.
Tillbaka till söklistan över orter
Tillbaka till handledare i Stockholm
MATTIAS JONASSON
LEG. PSYKOLOG, LEG. PSYKOTERAPEUT, HANDLEDARUTBILDAD.
HANDLEDARE
Mattias Jonasson Psykologi AB
Flintavägen 25
746 41 Bålsta
073 626 90 60
E-post
Webbplats