Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
handledare
Här kan du söka i SfKBTs register över handledare i KBT, som är medlemmar i föreningen.
Handledare i KBT är den som efter den legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen genomgått handledarutbildning, 45 högskolepoäng.
Tillbaka till söklistan över orter
Tillbaka till handledare i Ludvika
MARLENE ALANDER
LEG SJUKSKÖTERSKA/LEG PSYKOTERAPEUT.
LÄRARE- OCH HANDLEDARE KBT
HANDLEDARE
Apoteksgårdens Kognitiva Center AB
Snickaregatan 6
714 34 Kopparberg
073 368 10 49
070 98 120 10
E-post