Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
handledare
Här kan du söka i SfKBTs register över handledare i KBT, som är medlemmar i föreningen.
Handledare i KBT är den som efter den legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen genomgått handledarutbildning, 45 högskolepoäng.
Tillbaka till söklistan över orter
Tillbaka till handledare i Stockholm
EVA STRÖMVALL
SOCIONOM/LEG. PSYKOTERAPEUT KBT
fil. mag./medicine mag.
Fördjupningar inom stresshantering, kris, trauma, missbruk, arbetsmiljö, utvecklande ledarskap.
Handleder inom utbildningar på avancerad nivå samt verksamhetshandledningar inom psykiatrin, somatisk vård sedan många år. Handleder chefer och medarbetare.
HANDLEDARE
AB Sundbyholms Hälsa & Utbildning
Ramsund 1, Sundbyholm
63508 Eskilstuna
+46702019811
+46702019811
E-post
Webbplats