Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
handledare
Här kan du söka i SfKBTs register över handledare i KBT, som är medlemmar i föreningen.
Handledare i KBT är den som efter den legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen genomgått handledarutbildning, 45 högskolepoäng.
Tillbaka till söklistan över orter
Tillbaka till handledare i Karlstad
CHRISTINA BOLDE ASPLUND
SOCIONOM, LEG. PSYKOTERAPEUT, HANDLEDARE
HANDLEDARE
C.B.A KBT och Utveckling
Malmtorgsgatan 16
653 40 Karlstad
0708 778681
E-post
Webbplats