Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
handledare
Här kan du söka i SfKBTs register över handledare i KBT, som är medlemmar i föreningen.
Handledare i KBT är den som efter den legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen genomgått handledarutbildning, 45 högskolepoäng.
Tillbaka till söklistan över orter
Tillbaka till handledare i Uppsala
CECILIA CROONA OLDE
LEG. PSYKOLOG, LEG. PSYKOTERAPEUT, SPECIALIST I KLINISK PSYKOLOGI, PSYKOLOGISK BEHANDLING, HANDLEDARE I KBT
HANDLEDARE
IBT - Institutet för kognitiv beteendeterapi
Trädgårdsgatan 5A
75309 Uppsala
E-post
Webbplats