Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
handledare
Här kan du söka i SfKBTs register över handledare i KBT, som är medlemmar i föreningen.
Handledare i KBT är den som efter den legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen genomgått handledarutbildning, 45 högskolepoäng.
Tillbaka till söklistan över orter
Tillbaka till handledare i Stockholm
ARVIN ANSARI
SOCIONOM/FAMILJETERAPEUT, LEG. PSYKOTERAPEUT KBT, HANDLEDARE/LÄRARE KBT
HANDLEDARE
Arvans Dialog AB
Tingsvägen 17, 2 TR
191 61 Sollentuna
08-522 303 10
070-786 66 40
E-post
Webbplats