VÄSTSVENSKA LOKALFÖRENINGEN INBJUDER TILL
SOKRATISKT CAFÉ: BILDTERAPI SOM BEHANDLINGSMETOD
Välkommen till ett Sokratiskt café med kvällens gäst Christina Blomdahl!
Christina Blomdahl är filosofie doktor inom vårdvetenskap och arbetar som FoU-strateg inom FoUUI primär och nära vård.
Christina är leg arbetsterapeut och fil mag i bildterapi. Hon disputerade 2017 med avhandlingen Painting from Within - Developing and Evaluating a Manual-based Art therapy for Patients with Depression.
Christina leder två olika forskargrupper: Bildterapi vid depression och/eller utmattningssyndrom och Intensivbehandling vid PTSD. Hon handleder också studentuppsatser med olika professioner och akademisk bakgrund inom området psykisk ohälsa.
Christina har lång erfarenhet av arbete med psykiatrisk rehabilitering. Hjärtefrågor handlar om patienters rätt till delaktighet vid utformning av den egna vården.
Dagens föreläsning kommer vara en beskrivning av resan från att vara den som vet till den som inte vet. Utgångspunkten är utveckling av en behandlingsmetod inom Bildterapi.
Christina Blomdahls avhandling (visas på ny flik/sida)
Tid: Tisdagen den 17 maj
  Vi inleder caféet med mingel och fika kl 17.30 och därefter lyssnar vi på föredraget kl 18.00
Plats: Göteborgs Föreningscenter, Södra Allégatan 1 B
Avgift: Medlem i sfKBT: Kostnadsfritt
  Icke medlem: 150 kr
  Heltidsstuderande: Kostnadsfritt
Betalning: Faktura skickas ut med e-post i samband med anmälan.
  För pappersfaktura tillkommer 64 kronor.
  Deltagaravgiften måste vara oss tillhanda senast den 16 maj.
Anmälan: Anmäl dig här nedan senast den 13 maj.
ANMÄLAN
DELTAGARUPPGIFTER
För anmälan krävs att kakor (cookies) tillåts i webbläsaren!
Ändra inställningarna för webbläsaren och försök igen. Eventuellt kan du behöva stänga webbläsaren och sedan öppna den på nytt.