Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
aktiviteter
NORRA LOKALFÖRENINGEN INBJUDER TILL
Artikeldiskussion
Vi inbjuder alla medlemmar i SfKBT och övriga intresserade att delta i ett samtal om två artiklar i ämnet Personlighet och komplext trauma.
Vi kommer att utgå från oss själva som terapeuter. Diskussionerna bygger på att deltagarna har läst nedanstående två artiklar.
Norra lokalföreningens styrelsemedlemmar inleder med en kort introduktion av artiklarna och sedan diskuterar vi förutsättningslöst utifrån våra erfarenheter som terapeuter:
Vilka personlighetsfaktorer hos klienten har betydelse för terapin?
Hur samvarierar personlighetsfaktorer med komplex traumaproblematik?
Vilken roll spelar personlighetsdrag jag som terapeut har för mötet med klienten?
Artiklar att läsa i förväg
Tid:
Onsdagen den 10 april 2024 kl 18.00-20.00
Plats:
Digitalt via Zoom. Länk skickas ut dagen innan.
Avgift:
50 kronor
Anmälan:
Anmäl dig här nedan senast den 8 april. Begränsat antal platser.
Betalning:
Betala mot faktura som skickas ut tillsammans med bekräftelsen av anmälan. Sista betalningsdag är den 8 april.
Frågor:
Kontakta oss med ett e-postmeddelande om du har frågor om aktiviteten.
Missa inte kommande föreläsning på temat!
Vi följer upp dagens diskussion med en föreläsning med leg. psykolog och doktorand Rickard Ahlberg under rubriken Vad har Psykopatologi-faktorn för betydelse i psykoterapi?
ANMÄLAN
DELTAGARUPPGIFTER
För anmälan krävs att kakor (cookies) tillåts i webbläsaren!
Ändra inställningarna för webbläsaren och försök igen. Eventuellt kan du behöva stänga webbläsaren och sedan öppna den på nytt.