SÖKER DU EN HANDLEDARE I KBT?
Här hittar Du en förteckning över KBT-handledare som är medlemmar i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier. Handledare i KBT är den som efter den legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen genomgått handledarutbildning, 45 högskolepoäng.

Tillbaka till söklistan
Tillbaka till handledare i Sundsvall
 

ÅSA JONSSON
HyperLink
FIL.KAND. PSYKOLOGI, LEG PSYKOTERAPEUT, HANDLEDAR - OCH LÄRARUTBILDAD
HANDLEDARE
KBT och Psykiatri
Medborgargatan 24
856 30 Sundsvall
E-post: kbt.psykiatri@gmail.com
Hemsida: http://www.kbtochpsykiatri.se
Mobil: 070-206-6635
Telefon: