Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

Litteratur

Här ger vi tips på litteratur inom KBT. Några av böckerna har även blivit recenserade av någon i föreningen.

 

Svenska

Almén, Nicklas. (2007): Stress- och utmattningsproblem - Kognitiva och beteendeterapeutiska metoder. Lund: Studentlitteratur.

Beck, Aaron T. (1990): Bara kärlek räcker inte. : Natur och Kultur.

d'Elia, Giacomo. (2004): Det kognitiva samtalet i vården. : Natur och Kultur.

d'Elia, Giacomo. (2000): Kognitiv psykoterapi. Ett samarbetsprojekt med patienten. : SfpH. Recenserad!

Freeman, A, Pretzer, J, Fleming, B, Simon, K.M. (1994): Kognitiv psykoterapi i klinisk tillämpning. : Pilgrim Press.

Freeman, Arthur & De Wolf, Rose. (1998): De tio dummaste misstagen klyftiga personer gör och hur man undviker dem. : Natur och Kultur.

Frostin, Anna. (2004): Om tanke; om kognitiv terapi och ett kognitivt förhållningssätt. Helsingborg: H Lundbeck. Recenserad!

Frostin, Anna. (2010): Våga förändra ditt liv med KBT : bli av med negativ stress, sömnsvårigheter, oro och nedstämdhet. : Prisma.

Hellström, Kerstin & Hanell, Åsa. (2000): Fobier. : Prisma.

Jansson, Lars. (1986): Handbok i kognitiv terapi vid depression. Stockholm : Natur och Kultur.

Kaldo, Viktor & Andersson, Gerhard. (2004): Kognitiv beteendeterapi vid tinnitus. : Studentlitteratur.

Kåver, Anna. (1999): Social fobi. Stockholm: Cura. Recenserad!

Kåver, Anna. (2004): Att leva ett liv, inte vinna ett krig. Om acceptans. Stockholm: Natur och Kultur. Recenserad!

Kåver, Anna. (2006): KBT i utveckling. Stockholm: Natur och Kultur. Recenserad!

Kåver, Anna & Nilsonne, Åsa. (2002): Dialektisk beteendeterapi vid emotionell instabil personlighetsstörning. : Natur och Kultur. Recenserad!

Linehan, Marsha M. (2000): DBT, färdighetsträningsmanual. : Natur och Kultur.

Mörch, Merete M, Rosenberg, Nicole K, Elsass, Peter. (1997): Kognitiva behandlingsformer. : Natur och Kultur.

Nilsonne, Åsa. (2004): Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om medveten närvaro.. : Natur och Kultur. Recenserad!

Nordlund, Christer. (2004): Ångest, 5:e upplagan. Göteborg: Eget förlag. Recenserad!

Oestrich, Irene. (2003): Tankens kraft - kognitiv terapi i klinisk praxis.. : Studentlitteratur.

Palm, A, Andersson, C, Freman, A, Juhela, P, & Palm, U. (1994): Kognitivt förhållningssätt. : Natur och Kultur.

Palmkron Ragnar, Åsa. (2006): KBT, komma på bättre tankar. : Palmkrons. Recenserad!

Perris, Carlo. (1986/1996): Kognitiv terapi i teori och praktik. 1 - 3 utg.. : Natur och Kultur.

Perris, Carlo. (1988): Kognitiv psykoterapi vid schizofrena störningar. : Pilgrim Press.

Perris, Carlo. (1996): Ett band för livet. Bowlbys anknytningsteori och psykoterapi. : Natur och Kultur.

Perris, Carlo & Linge, Egil. (2000): När cirkeln fullbordas. : Natur och Kultur. Recenserad!

Perris, Carlo & Perris, Hjördis. (1998): Personlighetsstörningar. Uppkomst och behandling i ett utvecklingspsykopatologiskt perspektiv.. : Natur och Kultur.

Ramnerö, Jonas, & Törneke, Niklas. (2006): Beteendets ABC. En introduktion till behavioristisk psykologi.. : Studentlitteratur. Recenserad!

Wadström, Olle. (2004): "Tvångssyndrom; orsaker och behandling i beteendeterapeutiskt perspektiv. 3.e utvidgade upplagan". : Psykologinsats.

Wilhelmsen, Ingvard. (1999): Hypokondri och kognitiv terapi. : Wahlström & Widstrand.

Öhman, Arne. (1994): Rädsla. Ångest. Fobi. : Scandinavien University Press.

Öst, Lars-Göran (red.). (2006): KBT inom psykiatrin. : Natur och Kultur. Recenserad!

 

Engelska

Barlow, David H. (2002): "Anxiety and its disorders; The nature and treatment of anxiety and panic. (2nd ed.)". : Guilford Press.

Beck, A T., & Emery, G. (1985): Cognitive therapy of anxiety and phobias. : Guilford Press.

Beck, A.T., Rush, A J, Shaw, BF., Emery, G. (1979): Cognitive therapy of depression. : Guilford Press.

Beck, AT., & Freeman, A. (2004): Cognitive therapy of personality disorders. 2nd ed. : Guilford Press.

Beck, AT., Wright, FD., Newman, CF & Liese, BS. (1993): Cognitive therapy of substance abuse. . : Guilford Press.

Beck, AT., Wright, FD., Newman, CF & Liese, BS. (1993): Cognitive therapy of substance abuse. . : Guilford Press.

Beck, Judith S. (1997): Cognitive Therapy: Basics and Beyond.. : Guilford Press.

Brad A. Alford & Beck, Aaron T. (1997): The integrative power of cognitive therapy. : Guilford Press.

Clark, D.M., & Salkovskis, P.M. (1991): P.M. (1991) Cognitive therapy with panic and hypochondriasis.. : Pergamon Press.

Clark, David. (2004): Cognitive-behavioral therapy for OCD. : Guilford Press.

Clark, David., et al. (1999): Scientific foundations of cognitive theory and therapy of depression.. : Wiley.

Cognitive Therapy techniques: A practitioner's guide. (2004): Contemporary cognitive therapy. Theory, research and practice. . : Guilford Press.

Dobson, Keith S. (ed.). (2001): Handbook of cognitive-behavioral therapies. 2nd ed.. : Guilford Press.

Freeman A et al. (2004): Clinical applications of cognitive therapy. 2nd ed. Kluwer. : Academic Press.

Freeman, A. et al.. (2004): Cognition and psychotherapy.. : Springer Publishing.

Freeman, A., & Dattilio, FM.(Eds). (1992): FM.(Eds) (1992) Comprehensive casebook of cognitive therapy. : Plenum Press.

Guidano, VF & Liotti, G. (1983): Cognitive processes and emotional disorders. . : Guilford Press.

Harvey, Allison G. (2004): Cognitive behavioural processes across psychological disorders. A transdiagnostic appoach to research and treatment.. : University Press.

Hayes, Steven C. et al (eds). (2004): Mindfulness and acceptance: Expanding the cognitive-behavioral tradition. : Guilford Press.

Kendall, Philip C (ed.). (2000): Child and adolescents therapy: Cognitive-behavioural procedures. 2nd ed. : Guilford Press.

Laydon, M A., Newman, C F., Freeman, A., & Morse, S B. (1993): Cognitive therapy of borderline personality disorders. : Allyn & Bacon.

Leahy, Robert L. (2003): Cognitive Therapy techniques: A practitioner's guide. : Guilford Press.

Mahoney, M. (1991): Human change processes: The scientific foundations of psychotherapy.. : Basic Books.

O'Donohue, William, et.al (eds). (2003): Cognitive behavior therapy: Applaying empirically supported techniques in your practice.. : Wiley.

Persons, Jacqueline B. et al. (2001): Essemtial components of cognitive-behavior therapy for depression. : American Psychological Association.

Power Mick, Dalgleish Tim. (1997): "Cognition and Emotion; from order to disorder. ". : Psychology Press.

Reinecke, Mark A. et al. (2003): Cognitive therapy with children and adolescents, a casebook for clinical practice. 2nd ed.. : Guilford Press.

Safran, J D. & Segal, Z V. (1990): Interpersonal process in cognitive therapy. . : Basic Books.

Salkovskis, Paul M., (Ed.). (1996): Frontiers of Cognitive Therapy. : Guilford Press.

Segal, Zindel V. et al. (2002): Mindfulness-Based Cognitive Therapy for depression. : Guilford Press. Recenserad!

Wells, Adrian. (1997): Cognitive therapy of anxiety disorders: A practice manual and conceptual guide.. : Wiley.

Wells, Adrian. (2000): Emotional disorders and metacognition: Innovative cognitive therapy.. : Wiley.

White, Craig A. (2001): Cognitive behaviour therapy for chronic medical problems: A gyuide to assessment and treatment in practice. : Wiley.

White, John R. & Freeman, Arthur. (2000): Cognitive-behavioral group therapy for specific problems and populations.. : American Psychological Association.

Young, Jeffrey E. (1990): "Cognitive therapy for personality disorders; A schema focused approach.". : Professional Resources Exchange.

Young, Jeffrey E. et al. (2003): Schema therapy. A practioner's guide.. : Guilford Press.