Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

Sokraten

sfKBT:s medlemstidning Sokraten startades 1996 och har sedan dess kommit ut med cirka fyra nummer årligen.Tidningen innehåller bland annat reportage från psykoterapikonferenser och utbildningar, debatter, intervjuer, bokrecensioner samt artiklar om aktuella ämnen inom KBT.Från varje nummer publiceras en utvald artikel för fri läsning här på hemsidan.

Saknar du din Sokraten?
Då kanske du glömt att betala din medlemsavgift? Det kan du undersöka genom att logga in under medlemssidor. Det är också enkelt att åter bli medlem genom att skicka en ny ansökan!

2015-03-30 SOKRATEN DEBATT Kejsarens nya psykofarmaka
2014 Månsson KNT 2014 Vänta med dina kognitiva interventioner
2012-12-12 Historisk tillbakablick - Cecilia Svanborg
2012-05-14 Andningsteknik = säkerhetsbeteende?
2012-02-14 DSM-V
2010-09-19 Intervju med Jan Beskow
2010-09-19 Rapport från workshop med Robert Leahy
2010-03-16 Intervju med Olof Johansson, om internetbaserad terapi för GAD
2010-03-16 Psykoedukationsfilm om social fobi tillgänglig på Internet
2009-12-22 Sokraten #4, 5-dagars i skånsk KBT
2008-12-18 Steven C. Hayes om ACT och RFT
2008-02-01 Nedslag på psykoterapimässan - paneldebatt om egenterapin
2008-01-15 Sokraten #1 2008
2008-01-01 Sociologen Jonas Ringström om DBT
2007-12-15 Sokraten #4 2007
2007-04-01 Svårfångad sanning om egenterapin
2007-03-01 Hur man kan integrera Schematerapi i samspelsbehandling med barn, ungdomar och deras föräldrar
2007-02-01 Självskadebeteende och riskbeteende för ätstörningar hos tonåringar
2007-01-01 Affektfobier - Integration av psykodynamiska och beteendeterapeutiska principer vid behandling av affektfobier
2007-01-01 Intervju med Lars-Gunnar Lundh
2007-01-01 Behandling av social fobi
2007-01-01 Stödet för psykodynamisk terapi
2006-04-01 Schemafokuserad KBT och minnessystem
2006-03-01 Att vara här och nu: medveten närvaro i DBT
2006-03-01 En ny dag gryr i den kognitiva psykoterapins trädgård
2006-03-01 Insomnia - Psykologiska mekanismer och KBT-behandling
2006-03-01 Psykoterapi utan själ
2006-03-01 Tankar inför årsmötets omröstning
2006-02-01 Förståelser av kön i och utanför terapirummet
2006-02-01 Intressegruppen för genuspsykologi
2006-02-01 KBT i missbruksbehandling - återfallsprevention med kvinnor ur ett genusperspektiv
2005-04-01 Behandling av ångestsyndrom - en systematisk litteraturöversikt
2005-04-01 Fakta och fiktion i psykoterapiforskning
2005-04-01 Reflektioner kring ett namnbyte
2005-03-01 KT, KBT, KPT och BT: ett försök att rita en karta
2005-03-01 Intervju med Steven C Hayes: We have but one life: Why not reach higher?
2005-02-01 Religiösa inslag i kognitiv terapi?
2005-01-01 Bildarbete i Kognitiv psykoterapi
2004-04-01 Kognitiv gruppbehandling för patienter med ångeststörningar
2004-04-01 SBU-rapporten - Avstamp för förändringsarbete!
2004-03-01 Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - En behavioristisk psykoterapi
2004-03-01 Efterlyses: Genusperspektiv på kognitiv psykoterapi
2004-02-01 Metakognition som fokus för den nya generationen psykoterapi
2004-02-01 SUG - en utmaning att definiera och hantera
2004-01-01 Lägg ner den teoretiska analfabetismen
2003-04-01 En kognitiv modell för rehabilitering vid stressrelaterade utmattningstillstånd
2003-04-01 Mindfulnessbaserad kognitiv terapi vid depression
2003-03-01 Anknytning och psykopatologi - en introduktion
2003-03-01 Pay attention! - rapport från en världskongress
2003-02-01 Handledning i kognitiv psykoterapi - för lite utrymme för känslor, för mycket styrande förhållningssätt?
2003-02-01 Kognitiv psykoterapi vid PTSD
2003-01-01 OCD-tankar
2003-01-01 Relational Frame Theory - En psykologisk teori om kognition och mänskligt språk
2002-04-01 Kognitiv psykoterapi och medvetenhetsutveckling
2002-04-01 Depressionsbehandling i grupp - en pilotstudie
2002-03-01 Mindfulness och psykoterapi
2002-02-01 Den goda institutionen
2002-02-01 Depressionsskola?!
2002-02-01 Postmodernism och KPT
2002-01-01 Postmodernism och kognitiv psykoterapi
2001-04-01 Arvet från Aaron
2001-04-01 Kognitiv psykologi och kognitiv psykoterapi
2001-03-01 Freud hade rätt
2001-03-01 Mental Mind Scale (MeMs)
2001-01-01 Affect scale - en presentation av en affektskala och en affektteori
2001-01-01 Öst är öst och väst är väst...?
2000-04-01 Psykoterapins framtid
2000-03-01 En kognitiv modell för Generaliserat Ångestsyndrom
2000-03-01 Kognitiv psykoterapi vid missbruk
2000-02-01 Kognitiv terapi som behandling vid elkänslighet
2000-02-01 Utbrändhet
2000-01-01 Utvecklingsteori för en Kognitiv förbättringsterapi för schizofrena
1999-04-01 Cognitive Psychotherapy - A clinical update
1999-03-01 Skinner är död- länge leve Skinner!
1999-02-01 CBT in Schizophrenia
1999-02-01 Integrerad psykoterapi i praktik och teori
1999-02-01 Kognitiv psykoterapi inom rättspsykiatrin, kan det vara nå`t?
1999-02-01 Teamet för OCD & Tourettes syndrom
1999-01-01 Om psykoterapeutisk integration
1998-04-01 Nätdebatt Panikångest
1998-03-01 Debatt om självmord på nätet utifrån några artiklar
1998-03-01 Parterapi
1998-02-01 Core knowledge and its implications for Cognitive Therapy
1998-01-01 Alfred Adler och kognitiv terapi
1998-01-01 Utvärdering av Lindgården