Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

ANNONS | 16 december 2017

Schematerapiutbildning – modulerna A-C med Poul Perris och Carl Gyllenhammar i Lund

Kognio - centrum för KBT erbjuder under 2018 i Lund ytterligare en omgång schematerapiutbilding med Poul Perris och Carl Gyllenhammar. Utbildningen kommer att genomföras enligt en s.k. modul modell (se nedan). Detta är i överensstämmelse med hur många internationella schematerapiutbildare organiserar sina utbildningar.

Principen med moduler är att utbildningen delas upp i olika delar, som studenten kan genomföra vid olika tidpunkter. Enligt mallen nedan är vissa moduler öppna för alla, utan speciella förkunskapskrav, medan andra har specificerade krav.

För certifiering till schematerapeut (vilket sker efter ansökan till den internationella schematerapiföreningen ISST) krävs att samtliga moduler är genomförda och godkända.

SCHEMATERAPI
Schematerapi har en gränsöverskridande karaktär med rötter både i psykodynamisk psykoterapi och KBT. Den är en vidareutveckling av traditionell kognitiv beteendeterapi med influenser från bland annat objektrelationsteori, gestaltterapi och anknytningsteori.

Schematerapin ger terapeuten flera nya verktyg och ett delvis nytt förhållningssätt som behövs för lyckosam behandling av bl.a. personlighetsstörningar. Vid personlighetsstörningar, långvariga depressioner, missbruk och andra tillstånd där fokus inte enbart ligger på att reducera symtom, utan där förståelse och läkning av grundläggande känslomässiga bristtillstånd är nödvändigt för bestående effekt och förbättrad livskvalitet, har schematerapi i flera studier visat goda resultat.

MODULMODELLEN
Schematerapiutbildningen i Sverige har anpassats till en internationell modell, som innebär att utbildningen delas upp i olika moduler, där vissa är mer orienterande, några mer teorifördjupande och andra mer praktiskt inriktade.

Modul A och B är förutsättning för att gå de övriga modulerna (C-E).

MODUL A
En introduktion till Schematerapi. Under denna två dagars utbildning går vi igenom den konceptuella modellen, genom föreläsningar och praktiska övningar. Kursen ger kunskap att kartlägga, förstå och beskriva patienter ur ett schemaperspektiv och känna igen och förstå de olika modes (tillstånd) patienten uppvisar i terapirelationen.

Förkunskapskrav: Inga.

Datum: 31 maj - 1 juni 2018
Pris: 4 000 kr + moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika
Plats: Kognio - centrum för KBT i Lund

MODUL B
- Behandlingsplanering konceptualisering
- Genomgång av tekniker för konceptualisering och skattningsskalor
- Två dagar föreläsning samt par- och gruppövningar
- Skriftlig inlämning av konceptualisering av övningsfall

Förkunskapskrav: Modul A och godkänd steg-1 utbildning.

Datum: 8-9 oktober 2018
Pris: 4 000 kr + moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika
Plats: Kognio - centrum för KBT i Lund

MODUL C
- Terapitekniker. Kognitiva emotiva beteende relationella.
- Övning. Fyra dagars övning i par och i grupp.

Förkunskapskrav: Modul A och B samt godkänd steg-1 utbildning.

Datum: 4-7 december 2018
Pris: 8 000 kr + moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika
Plats: Kognio - centrum för KBT. Lund

LÄRARE
Poul Perris är leg. läkare, leg. psykoterapeut, rektor och handledare vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi. Poul utbildar och handleder i schematerapi och hans huvudinriktning är personlighetsrelaterade störningar och par-terapi. Tillsammans med bland andra Jeffrey Young är Poul en av initiativtagarna till ”International Society for Schema Therapy” (ISST), en internationell organisation för schemafokuserad utbildning och forskning. Poul valdes hösten 2008 till President för ISST. Han har även varit ordförande i Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier (sfKBT).

Carl Gyllenhammar är leg. läkare, specialist i psykiatri och leg. psykoterapeut. Han har sedan mitten av 1980-talet arbetat med personer med olika typer av drogproblem såsom alkohol-, narkotika- och läkemedelsberoende. Carl är studierektor samt handledare vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi och är en ofta anlitad föreläsare inom området kognitiv behandling och missbruk.

PLATS
Kognio - centrum för KBT i Lund

ANMÄLAN
Online på http://www.kognio.se.

Sista anmälningsdag för:

- Modul A: 23 april 2018
- Modul B: 3 september 2018
- Modul C: 29 oktober 2018

Mer information om utbildningen, certifiering mm finns på vår hemsida http://www.kognio.se