Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

ANNONS | 12 september 2017

1-årig utbildning i Compassionfokuserad Terapi.

”Compassionfokuserad Terapi i Teori och Praktik”
Start: 8-9 februari, 2018

Mer info om CFT, om utbildningen och samtliga datum finns på www.cftinstitutet.se

Välkommen till en längre utbildning i CFT där du ges möjlighet att lära dig att applicera CFT på ett flexibelt och individanpassat sätt genom undervisning och handledning. Du kommer att få lära dig den populära färdighetsträningsdelen (Compassion Mind Training), men också verktygen för att fallformulera och arbeta med motstånd och hinder i terapin. Vi kommer att gå igenom och öva färdigheter som terapeut och verktyg för att skapa en terapeutisk relation som faciliterar förändring hos klienter.

Utbildningen är öppen för dig som har en grundläggande terapeutisk utbildning. För att kunna tillgodogöra dig innehållet är det lämpligt att du arbetar med förståelse och förändring i samtal under utbildningen. Inga förkunskaper i CFT krävs då utbildningen tar dig från grundläggande till avancerad nivå under året. Om du redan har viss kunskap om CFT kommer utbildningen att tillföra ny kunskap och fördjupa den du redan har.

Utbildningen varar undervisningsformer och kommer att innehålla upplevelsebaserad inlärning. Deltagarna förväntas vara öppna för rollspel och utforskande av sig själva som en del av undervisningen. Detta har visat sig ge en djupare inlärning och förståelse av sambanden mellan terapi och praktik.

Utbildningen ges för fjärde gången av CFT Institutet, ett kompetenscentrum för Compassionfokuserad Terapi. Huvudföreläsare är Jernett Karensen och Linda Wiik. Båda Psykologer och Certifierade CFT Terapeuter från Universitet i Derby där dom avlagt en master i CFT för bland annat Paul Gilbert.

Tid och plats:
När: 4x2 dagars undervisning i Malmö. (8-9 Februari, 23-24 April, 13-14 September & 5-6 November
6 handledningstillfällen i grupp via nätet. Mer info på hemsidan www.cftinstitutet.se
Var: Centralt i Malmö i närheten av triangelns tågstation. Lokal meddelas senare.

Kostnad: 27500 kr (exl moms). I priset ingår samtliga utbildningsdagar, 6 handledningstillfällen, allt material och diplomering.
Anmälan sker till:
info@cftintitutet.se
eller via anmälningsformuläret på hemsidan