Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

ANNONS | 23 juni 2017

Workshop i Compassionfokuserad terapi med Paul Gilbert

”Terapeutiska färdigheter – Clinical Skills”

      19-21 september, 2017
 
Läs den fullständiga informationen här. Om du inte har möjlighet att läsa wordfiler finns ett utdrag nedan.
 
Workshopen leds av Paul Gilbert, grundare av Compassionfokuserad terapi. Paul Gilbert är professor i klinisk psykologi vid Universitetet i Derby, Storbritannien, och ’Consultant Clinical Psychologist at the Derbyshire Health Care Foundation Trust’. Han har under 35 år forskat utifrån ett evolutionärt perspektiv på psykopatologi, med speciellt fokus på skam och behandling av skambaserad problematik.
 
Denna tredagars workshop är utformad för dig som har viss utbildning och erfarenhet av att arbeta med Compassionfokuserad terapi. Workshopen kommer vara på avancerad nivå och kräver därför grundläggande kunskaper i CFT
 

Workshopen kommer vara upplevelse- och övningsbaserad, vilket ger möjlighet till inlärning på djupet och en egen erfarenhet av den medkännande terapeutiska relationen. Deltagarna förväntas delta i kliniska rollspel (terapeut – klient), där de kan träna på de specifika färdigheter som krävs för de olika CFT-interventionerna.

Workshopen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatri-forskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för klinisk neurovetenskap) och Stockholms läns landsting.
 
     

Tid och plats:
När: 19-21 september kl 9.00–16.00 
Var: Münchenbryggeriet med utsikt över Riddarfjärden. Adress: Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm

Skyltar kommer finnas utplacerade för att ni ska finna rätt lokal.

Kostnad: 6000 kr. I priset ingår för- och eftermiddagsfika.

Anmälan sker till:
Ingrid.landin@sll.se