Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

ANNONS | 13 oktober 2016

BASUTBILDNING KBT s.k. steg 1

Vision HVB arrangerar Sveriges första KBT utbildningen där man aktivt kombinerar modern KBT med FIT och andra evidensbaserade metoder. Kursstart 17 januari 2017. Utbildningen sker tisdagar udda veckor under tre terminer och deltagarna får grundläggande kunskaper och färdigheter för att arbeta med kognitiv beteendeterapi såväl individuellt som i grupp samt behörighet att söka vidare till en legitimerande psykoterapiutbildning (steg 2). Kursansvarig är Anders Hägglöf, grundare till KBT Svealand och en av Sveriges mer erfarna KBT utbildare och steg 1 anordnare. Dessutom tillkommer varje termin ett antal gästföreläsare många av världsklass bland annat Jörgen Herlofson och Scott D. Miller. För kursinnehåll och anmälan; se www.visionkbt.se