Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

Välkommen till nya sfKBT

Varmt  välkommen till sfKBT och den nya hemsidan!

Vi hoppas att den nya hemsidan ska göra det lättare för dig som medlem att hitta information om föreningen och KBT. Även om mycket kan se lika ut har det hänt mycket bakom kulisserna.

Vi har till exempel gjort det lättare med  administrationen av ditt medlemskonto som du hittar i vänstermenyn.

Skulle du vilja vara med och skriva inlägg till hemsidan? Kontakta föreningens webmaster Birger Moell för mer information.

 

Nyheter

Sydsvenska föreningen inbjuder medlemmar till Årsmöte

Torsdagen den 19:e mars kl. 18:00 Stadsparkscaféet i Lund, Stadsparksgången.

18.00 börjar vi med en kort föreläsning av Fil. Dr Arvid Erlandsson som disputerade i januari.

”Vad driver oss människor att hjälpa”

Anmäl dig senast 12/3 till: Conny.thorsson@telia.com

Årsmöte 2015

 

Sydsvenska föreningen inbjuder till föreläsning med Tadeusz Jarawka

  

Beteendeaktivering vid depression och KBT vid bipolära syndrom

Onsdagen den 22 april kl. 09 – 16 på Kulturen i Lund

Tadeusz Jarawka är psykolog, psykoterapeut och studierektor vid grundläggande psykoterapeututbildning inom Region Hallands psykiatri. Han arbetar sedan 8 år på Affektiva mottagningen i Halmstad och har stor erfarenhet av Beteendeaktivering och KBT vid bipolärt syndrom.

Beteendeaktivering vid depression är enligt den senaste forskningen en effektiv behandling vid depression och är minst lika effektiv som läkemedelsbehandling.

I föreläsningen fokuserar Tadeusz på hur du som terapeut kan upptäcka och börja förändra depressiva beteendemönster med hjälp av specifika tekniker. Du lär dig att använda beteendestrategier för att minska undvikande och grubblande som upprätt-håller depressionen. Beteendeaktivering i gruppformat diskuteras.

KBT vid bipolärt syndrom. Den teoretiska delen omfattar diagnostik, differentialdiag-nostik, samsjuklighet och sjukdomsförloppet. Den praktiska delen fokuserar på viktiga beteendeterapeutiska och kognitiva tekniker som har visat effekt vid bipolärt syndrom. Föreläsningen belyser hur du kan arbeta preventivt med patientens individuella varningssignaler och nödfallsplan. Färdighetsträning för ofta förekommande färdighets-brister tas upp.

Under dagen ingår praktiska övningar. Som deltagare får du tillgång till användbara arbetsblad. Litteraturtips diskuteras. Förkunskaper i KBT är önskvärt.

Läs mer om föreläsningarna på www.tadeuszkbt.se/forelasningar

Anmälan senast onsdag 15 april till: anette.hbg@telia.com

Vi fakturerar i efterhand. Vid anmälan uppge faktureringsadress samt ev RSID el Ref.nr till betalningsansvarig.

Kostnad:        medlem         600 kr (fika fm och em ingår)

ej medlem    900 kr     ——”   ”——

stud.medl.     200 kr     —— ”   ”—–