Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

Välkommen till nya sfKBT

Varmt välkommen till sfKBT och den nya hemsidan!

Vi hoppas att den nya hemsidan ska göra det lättare för dig som medlem att hitta information om föreningen och KBT. Även om mycket kan se lika ut har det hänt mycket bakom kulisserna.

Vi har till exempel gjort det lättare med  administrationen av ditt medlemskonto som du hittar i vänstermenyn.

Skulle du vilja vara med och skriva inlägg till hemsidan? Kontakta föreningens webmaster David Lopes för mer information.


Välkommen till SfKBTs årskonferens i

Göteborg 15-16 oktober 2015

Årsmötet 2015

Årets tema är KBT för barn, ungdomar och deras familjer.

Vi har valt detta tema utifrån vår erfarenhet av att vi alla någon gång och i någon form möter barn, ungdomar.

Detta är en konferens för alla som arbetar med KBT, inte bara de som är i direkt arbete med barn och ungdomar.

I media rapporteras allt oftare om ökad psykisk ohälsa hos barn och unga, ett större ansvar läggs på primärvården att möta dessa unga och deras familjer.

Vår förhoppning är att konferensen skall ge ökad kunskap och ökad kännedom om behandlingsmetoder inom KBT som kan erbjudas till barn, ungdomar och deras föräldrar!

Se till att notera datumet i kalendern. Läs mer om det på årskonferenssidan eller ladda ned Programmet eller anmäl dig.

Varmt välkomna!

 

 


Forskningskommitén utlyser forskningsmedel

Nu kan du söka forskningsmedel med sista ansökan 20 augusti 2015. Läs mer om det på forskningskommiténs sida.

 


Sydsvenska lokalföreningen bjuder in till föreläsning den 29:e september i Lund.

Unified Protocol

med Billy Larsson, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare och fil. dr inom psykologi.

Mer information om plats, anmälan och priser hittar du här.